Nové stránky na Facebooku

Sme stále vidieť, snažíme sa ísť s dobou a tak sme spustili aj vlastné Facebook stránky!

Na Facebooku Enwox budete mať k dispozícii vždy čerstvé správy predovšetkým o našich technológiách. Pre zákazníkov projektu „Úspora zarába“ sú potom k dispozícii stránky s rovnakým názvom. Tu sa budú príspevky týkať predovšetkým našich seminárov, aktualít a zaujímavostí z oblasti úspor.


Jan Lipovský - 1.1.2014